Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 9-НС
София Област, 19.08.2022

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии по общини , в изборния район на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 год.

На основание чл.8, ал.8, чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС от 16.08.2022г. на ЦИК, Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, 

Р Е Ш И:

Определя броя на членовете на Секционните избирателни комисии за Двадесет и шести изборен район, Софийски, по общини както следва:

№ по ред

Община

Населено  място

№ на СИК

Брой избиратели

Численост на СИК

1

Антон

Антон

265400001

691

9

2

Антон

Антон

265400002

551

9

3

Божурище

Божурище

260600001

723

9

4

Божурище

Божурище

260600002

610

9

5

Божурище

Божурище

260600003

632

9

6

Божурище

Божурище

260600004

781

9

7

Божурище

Божурище

260600005

616

9

8

Божурище

Божурище

260600006

816

9

9

Божурище

Пролеша

260600007

435

7

10

Божурище

Хераково

260600008

417

7

11

Божурище

Храбърско

260600009

398

7

12

Божурище

Гурмазово

260600010

303

7

13

Божурище

Пожарево

260600011

183

7

14

Божурище

с.Златуша

260600012

88

7

15

Ботевград

Ботевград

260700001

607

9

16

Ботевград

Ботевград

260700002

695

9

17

Ботевград

Ботевград

260700003

911

9

18

Ботевград

Ботевград

260700004

839

9

19

Ботевград

Ботевград

260700005

801

9

20

Ботевград

Ботевград

260700006

865

9

21

Ботевград

Ботевград

260700007

959

9

22

Ботевград

Ботевград

260700008

808

9

23

Ботевград

Ботевград

260700009

667

9

24

Ботевград

Ботевград

260700010

757

9

25

Ботевград

Ботевград

260700011

862

9

26

Ботевград

Ботевград

260700012

800

9

27

Ботевград

Ботевград

260700013

819

9

28

Ботевград

Ботевград

260700014

544

9

29

Ботевград

Ботевград

260700015

949

9

30

Ботевград

Ботевград

260700016

838

9

31

Ботевград

Ботевград

260700017

719

9

32

Ботевград

Ботевград

260700018

895

9

33

Ботевград

Ботевград

260700019

721

9

34

Ботевград

Ботевград

260700020

724

9

35

Ботевград

Ботевград

260700021

777

9

36

Ботевград

Ботевград

260700022

743

9

37

Ботевград

Ботевград

260700023

803

9

38

Ботевград

Рашково

260700024

52

7

39

Ботевград

Трудовец

260700025

707

9

40

Ботевград

Трудовец

260700026

673

9

41

Ботевград

Трудовец

260700027

457

7

42

Ботевград

Трудовец

260700028

680

9

43

Ботевград

Скравена

260700029

737

9

44

Ботевград

Скравена

260700030

603

9

45

Ботевград

Новачене

260700031

551

9

46

Ботевград

Новачене

260700032

395

7

47

Ботевград

Боженица

260700033

43

7

48

Ботевград

Липница

260700034

59

7

49

Ботевград

Еловдол

260700035

12

7

50

Ботевград

Литаково

260700036

696

9

51

Ботевград

Литаково

260700037

691

9

52

Ботевград

Гурково

260700038

146

7

53

Ботевград

Краево

260700039

60

7

54

Ботевград

Радотина

260700040

77

7

55

Ботевград

Врачеш

260700041

749

9

56

Ботевград

Врачеш

260700042

675

9

57

Ботевград

Врачеш

260700043

760

9

58

Ботевград

Врачеш

260700044

550

9

59

Ботевград

МБАЛ

260700045

0

7

60

Годеч

Годеч

260900001

665

9

61

Годеч

 Годеч

260900002

669

9

62

Годеч

Годеч

260900003

739

9

63

Годеч

Годеч

260900004

607

9

64

Годеч

Годеч

260900005

918

9

65

Годеч

с. Гинци

260900006

117

7

66

Годеч

с. Бракьовци

260900007

36

7

67

Годеч

с. Комщица

260900008

51

7

68

Годеч

с. Шума

260900009

105

7

69

Годеч

с. Голеш

260900010

51

7

70

Годеч

с. Туден

260900011

101

7

71

Горна Малина

Горна Малина

261000001

590

9

72

Горна Малина

Горна Малина

261000002

505

9

73

Горна Малина

Белопопци

261000003

419

7

74

Горна Малина

Байлово

261000004

192

7

75

Горна Малина

Долна Малина

261000005

241

7

76

Горна Малина

Априлово

261000006

780

9

77

Горна Малина

Гайтанево

261000007

115

7

78

Горна Малина

Негушево

261000008

106

7

79

Горна Малина

Осойца

261000009

126

7

80

Горна Малина

Саранци

261000010

160

7

81

Горна Малина

Чеканчево

261000011

192

7

82

Горна Малина

Макоцево

261000012

115

7

83

Горна Малина

Долно Камарци

261000013

307

7

84

Горна Малина

Стъргел

261000014

169

7

85

Горна Малина

Горно Камарци

261000015

161

7

86

Долна баня

Долна баня

265900001

639

9

87

Долна баня

Долна баня

265900002

622

9

88

Долна баня

Долна баня

265900003

613

9

89

Долна баня

Долна баня

265900004

561

9

90

Долна баня

Долна баня

265900005

549

9

91

Долна баня

Долна баня

265900006

690

9

92

Долна баня

Долна баня

265900007

0

7

93

Долна баня

Долна баня

265900008

0

7

94

Драгоман

Драгоман

261600001

627

9

95

Драгоман

Драгоман

261600002

601

9

96

Драгоман

Драгоман

261600003

529

9

97

Драгоман

Драгоман

261600004

682

9

98

Драгоман

Драгоман

261600005

294

7

99

Драгоман

Драгоил

261600006

30

7

100

Драгоман

Прекръсте

261600007

43

7

101

Драгоман

Големо малово

261600008

96

7

102

Драгоман

Мало малово

261600010

27

7

103

Драгоман

Василовци

261600011

37

7

104

Драгоман

Цръклевци

261600012

18

7

105

Драгоман

сп. Калотина

261600013

107

7

106

Драгоман

Калотина

261600014

122

7

107

Драгоман

Габер

261600015

397

7

108

Драгоман

Владиславци

261600016

44

7

109

Драгоман

Несла

261600017

88

7

110

Драгоман

Цацаровци

261600019

79

7

111

Драгоман

с. Ялботина

261600020

28

7

112

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700001

795

9

113

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700002

628

9

114

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700003

755

9

115

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700004

984

9

116

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700005

898

9

117

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700006

938

9

118

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700007

730

9

119

Елин Пелин

МБАЛ

261700008

0

7

120

Елин Пелин

с./гара/ Ел. Пелин

261700009

816

9

121

Елин Пелин

с./гара/ Ел. Пелин

261700010

698

9

122

Елин Пелин

с./гара/ Ел. Пелин

261700011

771

9

123

Елин Пелин

с./гара/ Ел. Пелин

261700012

550

9

124

Елин Пелин

с. Нови хан

261700013

895

9

125

Елин Пелин

с. Нови хан

261700014

820

9

126

Елин Пелин

с. Габра

261700015

379

7

127

Елин Пелин

с. Габра

261700016

309

7

128

Елин Пелин

с. Равно поле

261700017

462

7

129

Елин Пелин

с. Равно поле

261700018

598

9

130

Елин Пелин

с. Мусачево

261700019

857

9

131

Елин Пелин

с. Григорево

261700020

325

7

132

Елин Пелин

с. Столник

261700021

524

9

133

Елин Пелин

с. Елешница

261700022

287

7

134

Елин Пелин

с. Крушовица

261700023

28

7

135

Елин Пелин

с. Чурек

261700024

163

7

136

Елин Пелин

с. Петково

261700025

549

9

137

Елин Пелин

с. Лесново

261700026

754

9

138

Елин Пелин

с. Лесново

261700027

582

9

139

Елин Пелин

с. Доганово

261700028

512

9

140

Елин Пелин

с. Огняново

261700029

81

7

141

Елин Пелин

с. Караполци

261700030

62

7

142

Елин Пелин

с. Богданлия

261700031

25

7

143

Елин Пелин

с. Г. Раковица

261700032

187

7

144

Елин Пелин

с. Нови хан

261700033

362

7

145

Етрополе

Етрополе

261800001

736

9

146

Етрополе

Етрополе

261800002

846

9

147

Етрополе

Етрополе

261800003

822

9

148

Етрополе

Етрополе

261800004

724

9

149

Етрополе

Етрополе

261800005

1014

9

150

Етрополе

Етрополе

261800006

908

9

151

Етрополе

Етрополе

261800007

787

9

152

Етрополе

Етрополе

261800008

733

9

153

Етрополе

Етрополе

261800009

858

9

154

Етрополе

Етрополе

261800010

816

9

155

Етрополе

Етрополе

261800011

884

9

156

Етрополе

МБАЛ

261800012

0

7

157

Етрополе

с. Рибарица

261800013

142

7

158

Етрополе

с.Ямна

261800014

59

7

159

Етрополе

с. Ямна

261800015

47

7

160

Етрополе

с. Бойковец

261800016

52

7

161

Етрополе

с. Брусен

261800017

101

7

162

Етрополе

с. Лопян

261800018

231

7

163

Етрополе

с. Лъга

261800019

139

7

164

Етрополе

с. Малки Искър

261800020

252

7

165

Златица

гр. Златица

264700001

678

9

166

Златица

гр. Златица

264700002

444

7

167

Златица

гр. Златица

264700003

697

9

168

Златица

гр. Златица

264700004

608

9

169

Златица

гр. Златица

264700005

539

9

170

Златица

гр. Златица

264700006

626

9

171

Златица

гр. Златица

264700007

584

9

172

Златица

с. Църквище

264700008

216

7

173

Златица

с. Карлиево

264700009

146

7

174

Златица

с. Петрич

264700010

161

7

175

Ихтиман

Ихтиман

262000001

877

9

176

Ихтиман

Ихтиман

262000002

869

9

177

Ихтиман

Ихтиман

262000003

760

9

178

Ихтиман

Ихтиман

262000004

925

9

179

Ихтиман

Ихтиман

262000005

907

9

180

Ихтиман

Ихтиман

262000006

878

9

181

Ихтиман

Ихтиман

262000007

775

9

182

Ихтиман

Ихтиман

262000008

567

9

183

Ихтиман

Ихтиман

262000009

868

9

184

Ихтиман

Ихтиман

262000010

348

7

185

Ихтиман

Ихтиман

262000011

1049

9

186

Ихтиман

Ихтиман

262000012

981

9

187

Ихтиман

 с. Мирово

262000013

165

7

188

Ихтиман

 с. Стамболово

262000014

393

7

189

Ихтиман

с. Черньово

262000015

201

7

190

Ихтиман

с. Полянци

262000016

123

7

191

Ихтиман

 с. Венковец

262000017

17

7

192

Ихтиман

 с. Боерица

262000018

52

7

193

Ихтиман

с. Живково

262000019

389

7

194

Ихтиман

 с. Веринско

262000020

175

7

195

Ихтиман

с. Борика

262000021

42

7

196

Ихтиман

с. Пауново

262000022

8

7

197

Ихтиман

 с. Костадинкино

262000023

16

7

198

Ихтиман

с. Вакарел

262000024

493

7

199

Ихтиман

с. Вакарел

262000025

286

7

200

Ихтиман

с. Вакарел

262000026

668

9

201

Ихтиман

с. Бузяковци

262000027

11

7

202

Ихтиман

с. Белица

262000028

25

7

203

Ихтиман

 с. Мухово

262000029

54

7

204

Ихтиман

Ихтиман

262000030

1000

9

205

Копривщица

Копривщица

262400001

689

9

206

Копривщица

Копривщица

262400002

714

9

207

Копривщица

Копривщица

262400003

407

7

208

Костенец

Костенец

262500001

623

9

209

Костенец

Костенец

262500002

597

9

210

Костенец

Костенец

262500003

575

9

211

Костенец

Костенец

262500004

843

9

212

Костенец

Костенец

262500005

469

7

213

Костенец

Костенец

262500006

610

9

214

Костенец

Костенец

262500007

685

9

215

Костенец

Костенец

262500008

514

9

216

Костенец

Костенец

262500009

686

9

217

Костенец

Момин проход

262500010

566

9

218

Костенец

Момин проход

262500011

746

9

219

Костенец

с. Костенец

262500012

497

7

220

Костенец

с. Костенец

262500013

554

9

221

Костенец

с. Костенец

262500014

706

9

222

Костенец

с. Костенец

262500015

546

9

223

Костенец

с. Костенец

262500016

584

9

224

Костенец

с. Горна Василица

262500017

157

7

225

Костенец

с. Пчелин

262500018

188

7

226

Костенец

с. Очуша

262500019

23

7

227

Костинброд

Костинброд

262600001

595

9

228

Костинброд

Костинброд

262600002

769

9

229

Костинброд

Костинброд

262600003

865

9

230

Костинброд

Костинброд

262600004

822

9

231

Костинброд

Костинброд

262600005

709

9

232

Костинброд

Костинброд

262600006

773

9

233

Костинброд

Костинброд

262600007

781

9

234

Костинброд

Костинброд

262600008

753

9

235

Костинброд

Костинброд

262600009

897

9

236

Костинброд

Костинброд

262600010

879

9

237

Костинброд

Костинброд

262600011

888

9

238

Костинброд

Костинброд

262600012

757

9

239

Костинброд

с. Драговищица

262600013

763

9

240

Костинброд

с. Голяновци

262600014

409

7

241

Костинброд

с. Дръмша

262600015

83

7

242

Костинброд

с. Градец

262600016

249

7

243

Костинброд

с. Чибаовци

262600017

145

7

244

Костинброд

с. Петърч

262600018

885

9

245

Костинброд

с. Петърч

262600019

725

9

246

Костинброд

с. Опицвет

262600020

262

7

247

Костинброд

с. Безден

262600021

148

7

248

Костинброд

с. Богьовци

262600022

72

7

249

Костинброд

с. Бучин проход

262600023

71

7

250

Мирково

Мирково

265600001

617

9

251

Мирково

Мирково

265600002

546

9

252

Мирково

Смолско

265600003

180

7

253

Мирково

Буново

265600004

196

7

254

Мирково

Каменица

265600005

41

7

255

Мирково

Бенковски

265600006

61

7

256

Пирдоп

Пирдоп

265500001

462

7

257

Пирдоп

Пирдоп

265500002

475

7

258

Пирдоп

Пирдоп

265500003

371

7

259

Пирдоп

Пирдоп

265500004

568

9

260

Пирдоп

Пирдоп

265500005

521

9

261

Пирдоп

Пирдоп

265500006

608

9

262

Пирдоп

Пирдоп

265500007

652

9

263

Пирдоп

Пирдоп

265500008

568

9

264

Пирдоп

Пирдоп

265500009

580

9

265

Пирдоп

Пирдоп

265500010

631

9

266

Пирдоп

Пирдоп

265500011

511

9

267

Пирдоп

с. Душанци

265500012

581

9

268

Пирдоп

МБАЛ

265500013

0

7

269

Правец

Правец

263400001

845

9

270

Правец

Правец

263400002

557

9

271

Правец

Правец

263400003

657

9

272

Правец

Правец

263400004

742

9

273

Правец

Правец

263400005

734

9

274

Правец

с. Разлив

263400006

422

7

275

Правец

с. Осиковска Лакавица

263400007

151

7

276

Правец

с. Правешка Лакавица

263400008

31

7

277

Правец

с. Калугерово

263400009

85

7

278

Правец

с. Своде

263400010

49

7

279

Правец

с. Джурово

263400011

733

9

280

Правец

с. Манаселска река

263400012

88

7

281

Правец

с. Осиковица

263400013

365

7

282

Правец

 с. Видраре

263400014

226

7

283

Правец

с. Равнище

263400015

123

7

284

Самоков

Самоков

263900001

573

9

285

Самоков

Самоков

263900002

367

7

286

Самоков

Самоков

263900003

835

9

287

Самоков

Самоков

263900004

615

9

288

Самоков

Самоков

263900005

693

9

289

Самоков

Самоков

263900006

588

9

290

Самоков

Самоков

263900007

681

9

291

Самоков

Самоков

263900008

761

9

292

Самоков

Самоков

263900009

661

9

293

Самоков

Самоков

263900010

484

7

294

Самоков

Самоков

263900011

437

7

295

Самоков

Самоков

263900012

525

9

296

Самоков

Самоков

263900013

646

9

297

Самоков

Самоков

263900014

693

9

298

Самоков

Самоков

263900015

593

9

299

Самоков

Самоков

263900016

678

9

300

Самоков

Самоков

263900017

597

9

301

Самоков

Самоков

263900018

600

9

302

Самоков

Самоков

263900019

505

9

303

Самоков

Самоков

263900020

513

9

304

Самоков

Самоков

263900021

489

7

305

Самоков

Боровец

263900022

52

7

306

Самоков

Самоков

263900023

416

7

307

Самоков

Самоков

263900024

728

9

308

Самоков

Самоков

263900025

735

9

309

Самоков

Самоков

263900026

640

9

310

Самоков

Самоков

263900027

681

9

311

Самоков

Самоков

263900028

620

9

312

Самоков

Самоков

263900029

659

9

313

Самоков

Самоков

263900030

846

9

314

Самоков

Самоков

263900031

751

9

315

Самоков

Самоков

263900032

875

9

316

Самоков

Самоков

263900033

812

9

317

Самоков

Самоков

263900034

860

9

318

Самоков

Самоков

263900035

608

9

319

Самоков

Самоков

263900036

972

9

320

Самоков

Шипочане

263900037

84

7

321

Самоков

Ново село

263900038

61

7

322

Самоков

Злокучане

263900039

174

7

323

Самоков

Горни Окол

263900040

98

7

324

Самоков

Долни Окол

263900041

66

7

325

Самоков

Широки дол

263900042

732

9

326

Самоков

Гуцал

263900043

66

7

327

Самоков

Ярлово

263900044

166

7

328

Самоков

Ковачевци

263900045

292

7

329

Самоков

Поповяне

263900046

118

7

330

Самоков

Алино

263900047

106

7

331

Самоков

Белчин

263900048

198

7

332

Самоков

Клисура

263900049

139

7

333

Самоков

Рельово

263900050

139

7

334

Самоков

Райово

263900051

213

7

335

Самоков

Райово

263900052

304

7

336

Самоков

Продановци

263900053

375

7

337

Самоков

Доспей

263900054

472

7

338

Самоков

Говедарци

263900055

528

9

339

Самоков

Говедарци

263900056

452

7

340

Самоков

Маджаре

263900057

211

7

341

Самоков

Мала църква

263900058

302

7

342

Самоков

Бели Искър

263900059

423

7

343

Самоков

Радуил

263900060

506

9

344

Самоков

Радуил

263900061

353

7

345

Самоков

Марица

263900062

494

7

346

Самоков

Драгушиново

263900063

491

7

347

Самоков

ДСХ - Самоков

263900064

15

7

348

Самоков

МБАЛ

263900065

0

7

349

Своге

Гр. Своге

264300001

850

9

350

Своге

Гр. Своге

264300002

887

9

351

Своге

Гр. Своге

264300003

747

9

352

Своге

Гр. Своге

264300004

746

9

353

Своге

Гр. Своге

264300005

734

9

354

Своге

Гр. Своге

264300006

810

9

355

Своге

Гр. Своге

264300007

919

9

356

Своге

Гр. Своге

264300008

888

9

357

Своге

С. Батулия

264300010

98

7

358

Своге

С. Бов

264300011

56

7

359

Своге

С. Брезе

264300012

130

7

360

Своге

С. Владо Тричков

264300013

575

9

361

Своге

С. Владо Тричков

264300014

472

7

362

Своге

С. Габровница

264300015

147

7

363

Своге

С. Гара Бов

264300016

767

9

364

Своге

С. Гара Лакатник

264300017

419

7

365

Своге

С. Гара Лакатник

264300018

516

9

366

Своге

С. Губислав

264300019

23

7

367

Своге

С. Добърчин

264300020

29

7

368

Своге

С. Дружево

264300021

118

7

369

Своге

С. Еленов дол

264300022

33

7

370

Своге

С. Желен

264300023

134

7

371

Своге

С. Заноге

264300024

10

7

372

Своге

С. Заселе

264300025

78

7

373

Своге

С. Зимевица

264300026

138

7

374

Своге

С. Искрец

264300027

716

9

375

Своге

С. Искрец

264300028

752

9

376

Своге

с. Редина

264300029

49

7

377

Своге

С. Лакатник

264300030

71

7

378

Своге

С. Лесковдол

264300031

51

7

379

Своге

С. Луково

264300032

214

7

380

Своге

С.Миланово

264300033

265

7

381

Своге

С. Огоя

264300034

43

7

382

Своге

С. Оплетня

264300035

64

7

383

Своге

с. Осеновлаг

264300036

189

7

384

Своге

с. Реброво

264300037

681

9

385

Своге

с. Церецел

264300038

16

7

386

Своге

с. Свидня

264300039

746

9

387

Своге

с. Томпсън

264300040

628

9

388

Своге

с. Церово

264300041

603

9

389

Своге

с. Церово

264300042

602

9

390

Своге

с. Ябланица

264300043

54

7

391

Сливница

с. Гургулят

264500001

12

7

392

Сливница

с. Гълъбовци

264500002

67

7

393

Сливница

гр. Сливница

264500003

791

9

394

Сливница

гр. Сливница

264500004

770

9

395

Сливница

гр. Сливница,

264500005

575

9

396

Сливница

гр. Сливница

264500006

563

9

397

Сливница

гр. Сливница

264500007

588

9

398

Сливница

гр. Сливница

264500008

776

9

399

Сливница

гр. Сливница

264500009

591

9

400

Сливница

гр. Сливница

264500010

699

9

401

Сливница

гр. Сливница

264500011

565

9

402

Сливница

с. Алдомировци

264500012

535

9

403

Сливница

с. Алдомировци

264500013

490

7

404

Сливница

с. Радуловци

264500014

12

7

405

Сливница

с. Бърложница

264500015

38

7

406

Сливница

с. Извор

264500016

63

7

407

Сливница

с. Драготинци

264500017

17

7

408

Чавдар

Чавдар

265700001

535

9

409

Чавдар

Чавдар

265700002

422

7

410

Челопеч

Челопеч

265800001

644

9

411

Челопеч

Челопеч

265800002

582

9

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

 

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 19.08.2022 в 16:16 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения