Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 91 - НС
София Област, 17.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Своге за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпило е писмено предложение чрез кмета на община Своге с Вх.N 182/17.09.2022г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Своге.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

1.ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Своге, както следва:

1.1.Освобождава, като членове на СИК

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

234300038

Даниела Георгиева Ташева

 

Секретар

2

234300040

Десислава Радева Данова

 

Председател

3

234300040

Ванеса Цветомирова Иванова

 

Член

1.2.Назначава, като членове на СИК

№ СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

1

234300038

Илияна Радков Донева

 

Секретар

2

234300040

Даниела Георгиева Ташева

 

Председател

3

234300040

Васка Величкова Василева

 

Член

     2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

 Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 17.09.2022 в 16:56 часа

Календар

Решения

  • № 127-НС / 26.09.2022

    относно: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Ихтиман за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

  • № 126-НС / 26.09.2022

    относно: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Сливница за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

  • № 125-НС / 26.09.2022

    относно: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения