Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 94-НС
София Област, 22.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Драгоман за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпило е писмено предложение чрез кмета на община Драгоман с Вх.N200/20.09.2022г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Драгоман.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

     1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Драгоман, както следва:

1.1.Освобождава, като членове на СИК

Община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Драгоман

261600001

Валентина Григорова Тодорова

 

Член

2

Драгоман

261600006

Лили Константинова Иванова

 

Председател

3

Драгоман

261600010

Венцислав Василев Спасов

 

Член

4

Драгоман

261600012

Цецка Славчева Николова

 

Секретар

5

Драгоман

261600017

Даниела Здравкова Тончева

 

Председател

6

Драгоман

261600019

Юлияна Станиславова Борисова

 

Зам. председател

1.2.Назначава, като членове на СИК

Община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Драгоман

261600001

Цецка Славчева Николова

 

Член

2

Драгоман

261600006

Светослава Борисова Александрова

 

Председател

3

Драгоман

261600010

Марин Петров Димитров

 

Член

4

Драгоман

261600012

Валери Симеонов Петров

 

Секретар

5

Драгоман

261600017

Томислав Руменов Николов

 

Председател

6

Драгоман

261600019

Даниела Здравкова Тончева

 

Зам. председател

      2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 22.09.2022 в 16:17 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения