Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 02.10.2022

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Венета Илиева Стоянова1-1/26.09.2022
Миглена Пелова Димитрова1-2/26.09.2022
Галина Йорданова Георгиева1-3/26.09.2022
Ваня Милкова Цветкова1-4/26.09.2022
Павлина Иванова Васева1-5/26.09.2022
Радка Христова Луканова1-6/26.09.2022
Валентина Василева Паланковска1-7/26.09.2022
Рени Йордановa Деянова1-8/26.09.2022
Валентин Тодоров Банков1-9/26.09.2022
Димитър Цанов Иванов1-10/26.09.2022
Маргарита Григорова Петрова1-11/26.09.2022
Георги Василев Георгиев1-12/26.09.2022
Методи Михайлов Миков1-13/26.09.2022
Николинка Петкова Антонова1-14/26.09.2022
Христо Иванов Христов1-15/26.09.2022
Пенка Иванова Иванова1-16/26.09.2022
Радка Петрова Петрова1-17/26.09.2022
Стефка Иванова Иванова1-18/26.09.2022
Велка Николова Петрова1-19/26.09.2022
Илонка Деянова Огнянова1-20/26.09.2022
Иванка Петрова Симеонова1-21/26.09.2022
Миглена Георгиева Василева1-22/26.09.2022
Милета Тодорова Христова1-23/26.09.2022
Стилиян Михайлов Виденов1-24/26.09.2022
Нели Маринова Цекова1-25/26.09.2022
Елинка Димитрова Маринова1-26/26.09.2022
Цоло Петков Йотов1-27/26.09.2022
Мариян Васков Йотов1-28/26.09.2022
Нина Николаева Цекова1-29/26.09.2022
Николай Димитров Георгиев1-30/26.09.2022
Лукан Иванов Луканов1-31/26.09.2022
Маргарита Василева Петрова1-32/26.09.2022
Генади Красимиров Гергов1-33/26.09.2022
Надежда Иванова Йорданова1-34/26.09.2022
Петър Григоров Симеонов1-35/26.09.2022
Кирил Иванов Вълков1-36/26.09.2022
Цветан Петров Танев1-37/26.09.2022
Йордан Георгиев Василев1-38/26.09.2022
Петя Атанасова Василева1-39/26.09.2022
Милчо Маринов Михайлов1-40/26.09.2022
Ирена Василева Станковска1-41/26.09.2022
Мирослав Георгиев Станковски1-42/26.09.2022
Анелия Светлозарова Григорова1-43/26.09.2022
Росица Доткова Иванова1-44/26.09.2022
Лилия Петрова Ганчева1-45/26.09.2022
Цветан Христов Христов1-46/26.09.2022
Сашо Василев Бункин1-47/26.09.2022
Валерия Георгиева Цанкова1-48/26.09.2022
Дотко Иванов Караилански1-49/26.09.2022
Иванка Николова Иванова1-50/26.09.2022
Огнян Петров Христов1-51/26.09.2022
Преслав Маринов Христов1-52/26.09.2022
Магдалена Василева Ранчева1-53/26.09.2022
Славка Дамянова Владова1-54/26.09.2022
Веселин Манчев Цанов1-55/26.09.2022
Радка Маркова Щайнбус1-56/26.09.2022
Николай Димитров Иванов1-57/26.09.2022
Димитър Петров Владов1-58/26.09.2022
Йонка Василева Иванова1-59/26.09.2022
Любка Добрева Ценова1-60/26.09.2022
Силвия Маринова Георгиева1-61/26.09.2022
Добринка Николова Миленина1-62/26.09.2022
Фана Александрова Ангелова1-63/26.09.2022
Александър Михайлов Кесов1-64/26.09.2022
Димитър Йорданов Неделин1-65/26.09.2022
Еленка Захариева Шентова1-66/26.09.2022
Вальо Иванов Тепавичаров1-67/26.09.2022
Мария Димитрова Стоянова1-68/26.09.2022
Мариела Цветкова Пашова-Стефанова1-69/26.09.2022
Ана Димитрова Велина1-70/26.09.2022
Димитър Кирилов Стоянов1-71/26.09.2022
Ненко Николов Брайнов1-72/26.09.2022
Марио Спасов Белички1-73/26.09.2022
Христо Иванов Шутов1-74/26.09.2022
Радослав Христов Заров1-75/26.09.2022
Иван Йорданов Менгов1-76/26.09.2022
Николай Димитров Томев1-77/26.09.2022
Лукан Наков Тодоров1-78/26.09.2022
Марин Христов Маджаров1-79/26.09.2022
Надя Петрова Тодорова1-80/26.09.2022
Мая Евгениева Веселинова1-81/26.09.2022
Дарина Динчова Кръстанова1-82/26.09.2022
Василена Владимирова Василева1-83/26.09.2022
Румянка Атанасова Ташкова1-84/26.09.2022
Анка Владимирова Владимирова1-85/26.09.2022
Станка Александрова Илиева1-86/26.09.2022
Димитър Стоянов Михалев1-87/26.09.2022
Васил Крумов Арсов1-88/26.09.2022
Любомир Манолов Йоцев1-89/26.09.2022
Иван Петрушинов Тодоров1-90/26.09.2022
Едуард Стоянов Томов1-91/26.09.2022
Милена Илиянова Томова1-92/26.09.2022
Юлия Евтимова Тодорова1-93/26.09.2022
Весела Пантева Лозанова1-94/26.09.2022
Нина Вергилова Дойчева1-95/26.09.2022
Виолета Тотюва Димитрова1-96/26.09.2022
Владимир Григоров Владимиров1-97/26.09.2022
Роза Григорова Владимирова1-98/26.09.2022
Жана Илиева Филипова1-99/26.09.2022
Грета Колева Петкова1-100/26.09.2022
Кристина Атанасова Угринова1-101/26.09.2022
Марияна Павлова Ценева1-102/26.09.2022
Зорница Костадинова Тодорова1-103/26.09.2022
Тодор Пенчев Тодоров1-104/26.09.2022
Денислава Стоянова Ангелова1-105/26.09.2022
Светослава Страхилова Павлова1-106/26.09.2022
Паола Страхилова Павлова1-107/26.09.2022
Елка Ганчева Михалкова1-108/26.09.2022
Сашко Благоев Петров1-109/26.09.2022
Илия Стефанов Илиев1-110/26.09.2022
Ивет Ивайлова Николова1-111/26.09.2022
Виолетка Бориславова Иванова1-112/26.09.2022
Марияна Паунова Семова-Николова1-113/26.09.2022
Красимира Аспарухова Северинова1-114/26.09.2022
Иванка Русева Георгиева1-115/26.09.2022
Божидара Тодорова Тодорова1-116/26.09.2022
Димитър Петров Петров1-117/26.09.2022
Цветан Стойчев Стойчев1-118/26.09.2022
Симона Валентинова Владиславова1-119/26.09.2022
Димитър Стефанов Манолов1-120/26.09.2022
Сашко Димитров Манолов1-121/26.09.2022
Елена Зашкова Манолова1-122/26.09.2022
Елица Иванова Иванова1-123/26.09.2022
Иван Красимиров Иванов1-124/26.09.2022
Християн Данчов Чалъков1-125/26.09.2022
Даниела Ценова Василева1-126/26.09.2022
Цветомир Цветанов Василев1-127/26.09.2022
Цветан Тодоров Василев1-128/26.09.2022
Йордан Трайков Георгиев1-129/28.09.2022
Гешо Димитров Гешев1-130/28.09.2022
Радослав Емилов Атанасов1-131/28.09.2022
Благовеска Лазарова Апостолова1-132/28.09.2022
Георги Николаев Чобанов1-133/28.09.2022
Витан Славов Гълъбов1-134/28.09.2022
Цветанка Маркова Игнатова1-135/28.09.2022
Мария Александрова Дойчева1-136/28.09.2022
Бена Никифорова Михалкова1-137/28.09.2022
Анета Петрова Петрова1-138/28.09.2022
Марио Валериев Петров1-139/28.09.2022
Бистра Дойчова Захаринова1-140/28.09.2022
Румяна Тодорова Чамова1-141/28.09.2022
Валентин Митов Григоров1-142/28.09.2022
Румен Славейчов Маринков1-143/28.09.2022
Ася Ивова Василева1-144/28.09.2022
Мария Григорова Минева1-145/28.09.2022
Божурка Трайкова Веселинова1-146/28.09.2022
Марийка Стоянова Петрова1-147/28.09.2022
Цено Стоянов Иванов1-148/28.09.2022
Христо Благоев Коцев1-149/28.09.2022
Божил Тодоров Аначков1-150/28.09.2022
Ина Огнянова Савова1-151/28.09.2022
Славка Симеонова Тодорова1-152/28.09.2022
Цветана Димитрова Колева1-153/28.09.2022
Вълко Димитров Иванов1-154/28.09.2022
Параскева Богданова Георгиева1-155/28.09.2022
Светла Христова Любенова1-156/28.09.2022
Маргарита Петрова Ценова1-157/28.09.2022
Стоил Теофилов Златков1-158/28.09.2022
Иван Харалампиев Петров1-159/28.09.2022
Пенко Кръстев Вутов1-160/28.09.2022
Маргарита Стоянова Петрова1-161/28.09.2022
Гергана Боянова Ценова1-162/28.09.2022
Митко Любенов Андреев1-163/28.09.2022
Мариана Георгиева Величкова1-164/28.09.2022
Веска Иванова Грозданова1-165/28.09.2022
Валери Иванов Петров1-166/28.09.2022
Николай Красимиров Николов1-167/28.09.2022
Деяна Цветанова Станкова1-168/28.09.2022
Димитър Христов Иванов1-169/28.09.2022
Александър Димитров Никодимов1-170/28.09.2022
Жана Евтимова Иванова1-171/28.09.2022
Цветан Евтимов Станков1-172/28.09.2022
Десислава Пламенова Терзиева1-173/28.09.2022
Маргарита Цанова Кескинова1-174/28.09.2022
Пенка Владова Христова1-175/28.09.2022
Красимир Лазаров Георгиев1-176/28.09.2022
Надежда Борисова Илиева1-177/28.09.2022
Николай Христов Нинов1-178/28.09.2022
Асен Цветков Иванов1-179/28.09.2022
Иван Лазаров Кацаров1-180/28.09.2022
Алексей Стефанов Поибренски1-181/29.09.2022
Иван Георгиев Иванов1-182/29.09.2022
Славейко Богданов Фетфаджиев1-183/29.09.2022
Димитър Борисов Вакарелски1-184/29.09.2022
Стоянка Александрова Стоянова1-185/29.09.2022
Виолета Христова Овнарова1-186/29.09.2022
Татяна Николаева Янинска1-187/29.09.2022
Еленка Йорданова Костадинова1-188/29.09.2022
Борис Георгиев Лазаров1-189/29.09.2022
Цветелина Иванова Георгиева1-190/29.09.2022
Петър Георгиев Георгиев1-191/29.09.2022
Наталия Стойкова Лазарова1-192/29.09.2022
Стоилка Йорданова Иванова1-193/29.09.2022
Кирил Василев Грънчаров1-194/29.09.2022
Емил Димитров Мавров1-195/29.09.2022
Снежанка Георгиева Ангелова1-196/29.09.2022
Мариана Първанова Хаджийска1-197/29.09.2022
Иванка Йорданова Юрдекова1-198/29.09.2022
Юлия Михова Дамова1-199/29.09.2022
Величка Георгиева Павлова1-200/29.09.2022
Николай Ангелов Колев1-201/29.09.2022
Йордан Кирилов Андреев1-202/29.09.2022
Лидия Атанасова Михайлова1-203/29.09.2022
Иван Йовчев Йочев1-204/29.09.2022
Вера Иванова Шопова1-205/29.09.2022
Георги Иванов Георгиев1-206/29.09.2022
Красимира Иванова Георгиева1-207/29.09.2022
Ирена Михайлова Милева1-208/29.09.2022
Силвия Иванова Георгиева1-209/29.09.2022
Станимир Стоянов Паунов1-210/29.09.2022
Димитър Зашев Хаджийски1-211/29.09.2022
Иво Венков Шаламанов1-212/29.09.2022
Адриян Йорданов Стоянов1-213/29.09.2022
Александър Сашов Гелов1-214/29.09.2022
Кристиян Атанасов Цветанов1-215/29.09.2022
Елиза Руменова Карабонева1-216/29.09.2022
Полина Асенова Бакрачева1-217/29.09.2022
Катя Николова Волева1-218/29.09.2022
Катя Владимирова Маркова1-219/29.09.2022
Силвия Александрова Иванова1-220/29.09.2022
Радослав Николов Василев1-221/29.09.2022
Теодор Любомиров Изов1-222/29.09.2022
Борислав Георгиев Гавадинов1-223/29.09.2022
Славейка Костова Иванова1-224/29.09.2022
Калина Георгиева Гогина1-225/29.09.2022
Петя Филипова Гълъбова1-226/29.09.2022
Златка Иванова Изова1-227/29.09.2022
Силяна Гошева Митова1-228/29.09.2022
Камелия Иванова Видинова1-229/29.09.2022
Георги Николов Аврамов1-230/29.09.2022
Петър Василев Щъркелов1-231/29.09.2022
Георги Христов Петков1-232/29.09.2022
Гена Христова Джамбазка1-233/29.09.2022
Веска Петрова Пиргова1-234/29.09.2022
Катя Димитрова Паунова1-235/29.09.2022
Христо Валентинов Стайков1-236/29.09.2022
Красимир Христов Стоименов1-237/29.09.2022
Асен Георгиев Димитров1-238/29.09.2022
Любослав Димитров Станчев1-239/29.09.2022
Георги Борисов Прасков1-240/29.09.2022
Петър Цветанов Мишков1-241/29.09.2022
Радослав Янков Попов1-242/29.09.2022
Христо Божидаров Войнов1-243/29.09.2022
Цветанка Стоилова Ярева1-244/29.09.2022
Виолета Василева Иванова1-245/29.09.2022
Лидия Димитрова Груева1-246/29.09.2022
Сашо Янков Спаийски1-247/29.09.2022
Лиляна Борисова Клисуранова1-248/29.09.2022
Симона Бориславова Върбева1-249/29.09.2022
Адриан Емилов Чучуков1-250/29.09.2022
Славейка Любомирова Стоименова1-251/29.09.2022
Ани Петрова Игнева-Машова1-252/29.09.2022
Кристияна Василева Машова1-253/29.09.2022
Елена Василева Николова-Шаламанова1-254/29.09.2022
Катя Петрова Гергинова1-255/29.09.2022
Виолета Василева Петрова1-256/29.09.2022
Гергана Борисова Ранова1-257/29.09.2022
Силвия Георгиева Маркова1-258/29.09.2022
Лиляна Христова Стойнева1-259/29.09.2022
Мая Йорданова Димитрова1-260/29.09.2022
Силвия Иванова Димитрова1-261/29.09.2022
Красимира Илиева Истилянова1-262/29.09.2022
Петя Георгиева Дикова1-263/29.09.2022
Елза Иванова Недкова1-264/29.09.2022

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения