Продължаваме Промяната

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Алекс Цветанов Димитров1/01.10.2022 г.
Анка Кирилова Дунчева2/01.10.2022 г.
Красимир Христов Нинов3/01.10.2022 г.
Детелина Огнянова Боцева4/01.10.2022 г.
Елена Николова Николова5/01.10.2022 г.
Весела Любенова Тущева6/01.10.2022 г.
Ивета Кирилова Доганова7/01.10.2022 г.
Георги Кирилов Доганов8/01.10.2022 г.
Мартин Петров Андреев9/01.10.2022 г.
Кристина Пенкова Тороманова10/01.10.2022 г.
Маслина Василева Цветкова11/01.10.2022 г.
Ладислав Иванов Цветков12/01.10.2022 г.
Камен Стефанов Иванов13/01.10.2022 г.
Васил Асенов Ценков14/01.10.2022 г.
Георги Илиев Острев15/01.10.2022 г.

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения