Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 188 – ПВР
София Област, 11.11.2016

ОТНОСНО: Приемане на ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за организацията на работата в РИК 26 – Софийска област за втория тур за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016год.

Във връзка с организацията на работния процес, нормалното протичане на изборния ден и изпълняване на задълженията на РИК по приемане на списъците и протоколите на СИК с изборните резултати, на основание чл. 72, ал.1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 – Софийска област

Р Е Ш И:

 1. Приема ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за организацията на работата в Районна избирателна комисия 26 – Софийска област както следва:

   1.1. За осъществяване на правомощията си съгласно Изборния кодекс РИК създава ОПЕРАТИВНО БЮРО в състав:

 

От 7:00 до 13:30

От 13:00 до 19:30

Пламен Петров

Светозар Стоянов

Екатерина Клечкова

Димитър Димитров

Стилян Димитров

Лора Ангелова

Лазарина Бонева

Наделина Джупанова

Елеонора Николова

Теодора Салагьорова

Иво Тодоров

Десислава Иванова

 

Оперативното бюро има следните функции:

- след 7,00 ч. получава информация: открит ли е изборният ден във всички секции, явили ли са се всички членове на СИК и налице ли е необходимият кворум за започване на дейността им;

- в деня на изборите обобщава получената информация от Областната администрация за хода на произвеждането на изборите и избирателната активност;

- свиква РИК на заседания за своевременно вземане на решения по неотложни проблеми.

1.2. Областната администрация на Софийска област събира информация от СИК за избирателната активност – за изборите за президент и вицепрезидент и за национален референдум и изпраща на РИК и ЦИК обобщената информация чрез телефон или електронна поща. Информацията се изпраща, както следва:

– до 8,30 ч. – открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се членове;

– до 10,30 ч., 13,30 ч. и 17,30 ч. – данни за избирателната активност;

– до 20,30 ч. – информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20,00 ч.

1.3. Оперативното бюро отговаря за достъпа и пропускателния режим в помещенията на РИК от 05.11.2016 г. до приключване на изборите и обработката на изборните резултати.

1.4. Оперативното бюро и отговорникът на ИП определят място за наблюдателите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, така че да не се пречи при работата, но да има пряка видимост.

 2. Определя работна група за обработване на получените жалби и сигнали:

От 7:00 до 13:30

От 13:00 до 19:30

Екатерина Клечкова

Лора Ангелова

Стилиян Димитров

Димитър Димитров

Лазарина Бонева

Теодора Салагьорова

Иво Тодоров

Наделина Джупанова

 

2.1 Ред за приемане и обработване на жалбите и сигналите:

Подадените жалби и сигнали се завеждат във входящия регистър на РИК и незабавно се предават на работната група за описване във входящия регистър на жалбите и сигналите. При необходима проверка и съставянето на констативен протокол на място, работната група излъчва трима свои членове от различни партии, които да установят фактите твърдени в жалбата или сигнала. След проучване на всички факти се изготвя проект за решение. Работната група свиква заседание до час след получаване на жалбата или сигнала.

3. На запитвания от съответните общини се отговаря от дежурните членове на РИК на обявените телефони.

4. Проверка на протоколите на СИК се извършва от членовете на РИК.

5. Всички членове на РИК 26 отговарят за контрола на избирателните списъци.

Съгласно решения 3864 – ПВР/НР от 27.10.16 г. и 3903 – ПВР от 31.10.16 г. на ЦИК работната група за контрол на избирателните списъци извършва проверка на съдържанието в пликовете с надпис „Списъци на СИК……”, като за целта пликовете се разпечатват и се описва броят на приложените в пликовете декларации и удостоверения. За констатирани липси РИК уведомяват незабавно ЦИК. Работната група предава списъците в ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ не по-късно от 10 ноември 2016 г. При произвеждане на нов избор списъците от новия избор се предават не по-късно от 17 ноември 2016 г. За предаването на списъците се съставят приемо-предавателни протоколи в 2 екземпляра поотделно за всеки от двата тура между РИК и съответното ТЗ „ГРАО“. Проверката на списъците да бъде извършена след въвеждането на данните от протоколите с резултатите за гласуването.

Разпределението на членовете на СИК по групи е от организационно-технически характер. Всеки член от РИК може да се включи или да бъде привлечен за работа и съдействие към всяка една от групите.

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия, в тридневен срок по реда на чл.73 от ИК. 

Председател: Явор Йорданов Саздов

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 11.11.2016 в 21:40 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 204-ПВР / 21.11.2016

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 160 – ПВР/НР от 09.11.2016год. относно определяне на технически сътрудници за подпомагане на работата на РИК 26 за произвеждане на втори тур за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 13 ноември 2016 г.

 • № 203 - ПВР / 13.11.2016

  относно: Произнасяне по сигнал, получен по телефона за член на СИК 46, в с. Поповяне, на територията на община Самоков, чието име фигурира и в списъка на упълномощените представители на партии, коалиции и инициативни комитети.

 • № 202 - ПВР / 13.11.2016

  относно: Произнасяне по преписка № 338 р.- 11956/2016 г. на РУ – Самоков, заведена в РИК 26 под №477 от 13 ноември 2016 г.

всички решения