Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 204-ПВР
София Област, 21.11.2016

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 160 – ПВР/НР от 09.11.2016год. относно определяне на технически сътрудници за подпомагане на работата на РИК 26 за произвеждане на втори тур за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 13 ноември 2016 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс РИК 26, София област

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в основанието на Решение № 160 – ПВР/НР от 09.11.2016год. като възнаграждението вместо „410” лв. става „420” и първото име „Павлин” става „Павлина”.

     Настоящето решение да се обяви на интернет страницата на РИК-26, София област и на таблото на комисията.

     Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия, в тридневен срок по реда на чл.73 от ИК. 

Зам. председател: Пламен Иванов Петров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 21.11.2016 в 14:43 часа

Календар

Решения

  • № 204-ПВР / 21.11.2016

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 160 – ПВР/НР от 09.11.2016год. относно определяне на технически сътрудници за подпомагане на работата на РИК 26 за произвеждане на втори тур за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 13 ноември 2016 г.

  • № 203 - ПВР / 13.11.2016

    относно: Произнасяне по сигнал, получен по телефона за член на СИК 46, в с. Поповяне, на територията на община Самоков, чието име фигурира и в списъка на упълномощените представители на партии, коалиции и инициативни комитети.

  • № 202 - ПВР / 13.11.2016

    относно: Произнасяне по преписка № 338 р.- 11956/2016 г. на РУ – Самоков, заведена в РИК 26 под №477 от 13 ноември 2016 г.

всички решения