13.11.2016

Съобщение

Изборния ден, във всички секционни избирателни комисии на територията на 26 изборен район,  приключи в 20.00часа

11.11.2016

Съобщение

РИК 26 публикува образец на бюлетината за произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г.

 

Образец на бюлетина

10.11.2016

Съобщение

Районна избирателна комисия 26 София област, упълномощава за предаване, подписване и подпечатване на изборните книжа и материали на 12.11.2016 г. своите членове:

 • Димитър Димитров – Етрополе, Правец, Ботевград, Костинброд;
 • Иво Тодоров – Ихтиман и Самоков;
 • Явор Саздов – Долна баня и Костенец;
 • Теодора Салагьорова – Елин Пелин, Горна Малина
 • Лазарина Бонева - Божурище;
 • Стилиян Димитров – Сливница, Драгоман;
 • Десислава Иванова – Своге и Годеч;
 • Светозар Стоянов – Мирковo, Чавдар, Златица, Пирдоп, Челопеч, Антон, Копривщица.
05.11.2016

График упълномощени за предаване, подписване и подпечатване на изборните книжа и материали на 05.11.2016 г. своите членове:

       Упълномощава за предаване, подписване и подпечатване на изборните книжа и материали на 05.11.2016 г. своите членове:

 • Димитър Димитров – Етрополе, Правец, Ботевград, Костинброд;
 • Иво Тодоров – Ихтиман и Самоков;
 • Явор Саздов – Долна баня и Костенец;
 • Теодора Салагьорова – Елин Пелин;
 • Лора Ангелова – Драгоман, Сливница, Божурище;
 • Стилиян Димитров – Мирково, Горна Малина;
 • Десислава Иванова – Своге и Годеч;
 • Светозар Стоянов – Чавдар, Златица, Пирдоп, Челопеч, Антон, Копривщица.
31.10.2016

Съобщение

На вниманието на всички партии/коалиции и инициативни комитети, които ще упълномощават свои представители за ИПВР и НР:

 

Условията и редът за участие на представителите на на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г. са разписани в Решение № 3718-ПВР/НР от 04.10.2016 г. на ЦИК.

Подаването на списъците с упълномощени представители се извършва пред съответната Районна избирателна комисия до 5 ноември 2016.

Прилагат се, както следва:

      1. Пълномощно, ако заявлението и списъкът са подписани и/или подадени от упълномощено лице;

Приложение 1

      2. Подписан списък по образец, на хартия и на технически носител в excelформат, като максималният брой на представителите е до броя на избирателните секции в района. Вписват се пореден номер, трите имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Списък представители

 

31.10.2016

Съобщение

На вниманието на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 6.11.2016 г.

Условията и редът за участие на застъпници на кандидатите от кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. са разписани в Решение № 3493-ПВР/15.09.2016 г. на ЦИК.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се представя списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 39-ПВР от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 41-ПВР от изборните книжа).

Приложение № 39-ПВР

Таблица-застъпници

Приложение № 41-ПВР - Декларация застъпник

 

30.10.2016

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че е изработила обучителен материал за секционните избирателни комисии, в който нагледно е показала най-важните действия на СИК в изборния ден. Материала можете да видите ТУК

30.10.2016

График за получаване на бюлетините, изборните книжа и материали за изборите за президент и вицепрезидент и Националния референдум на 6 ноември 2016 г.

03.11.2016 г. - Полиграфическо предприятие "Демакс" АД, гр. София, район "Кремиковци", кв. "Ботунец" (База "Металснаб", зад митница "Кремиковци"

 

09:00 часа:

1. Община Ботевград

2. Община Елин Пелин

3. Община Горна Малина

4. Община Долна баня

5. Община Костенец

 

11:00 часа

1. Община Драгоман

2. Община Сливница

3. Община Божурище

4. Община Годеч

5. Община Костинброд

 

13:00 часа

1. Община Антон

2. Община Златица

3. Община Копривщица

4. Община Пирдоп

5. Община Чавдар

6. Община Челопеч

7. Община Мирково

 

15:00 часа

1. Община Правец

2. Община Етрополе

3. Община Своге

4. Община Ихтиман

5. Община Самоков

 

29.10.2016

Съобщение

РИК 26, София област определя и оповестява избирателни секции и мерки, осигуряващи условия за гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Община

Номер на специализираната секция

Адрес на секцията

Община Антон

265400001

265400002

Северозападен вход на ОУ Св. Св. Кирил и Методи

Северозападен вход на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Антон.

Община Божурище

2606 00 001

СОУ „Летец Христо Топракчиев” – нова сграда, бул. „Иван Вазов” 10.

Община Ботевград

260700010

читалище ”Христо Ботев” – централен вход

Община Годеч

260900004

НУ ”Христо Ботев”, ул. „Асен Златаров” №8

Община Горна Малина

261000001

Ритуален дом

Община Долна баня

265900003

ДДЛРГ „Констанца Ляпчева” в сградата на Центъра за обществена подкрепа.

Община Драгоман

261600002

Туристически информационен център, ул. „Христо Ботев” № 66

Община Елин Пелин

261700001

НУ ”Христо Ботев” – Първи етаж

Община Етрополе

261800008

НЧ „Т. Пеев-1871” – Първи етаж

Община Златица

264700002

Читалище „Христо Смирненски 1889“ – партер, гр. Златица

Община Ихтиман

262000003

СОУ „Христо Ботев“ – класна стая на първия етаж

Община Копривщица

262400001

262400002

262400003

Посетителски център „Богдан” гр. Копривщица, бул. Хаджи Нинчо Дончев Палеев”№77 б

Община Копривщица- Ритуална сграда, гр. Копривщица, ул.”Любен каравелов”, №16

Старото училеще „Св. Св. Кирил и Методи” гр. Копривщица, гр. Копривщица, ул.”Любен каравелов”, №17

Община Костенец

26250000 3

262500006

2625000011

26250000 14

ОДЗ „Здравец” – гр. Костенец, ул. „Здравец” 2;

ПГ „Георги Раковски”, кабинет по биология, гр. Костенец, ул. „Кирил и Методий” 5;

Читалище „Гео Милев – 1954”- малък салон, гр. Момин проход, ул. „Хр. Ботев” 23;

ОУ „К. Костенечки”, кабинет по музика, с. Костенец, ул. „Инчовица” 3.

Община Костинброд

262600001

262600006

262600007

I – ви район, ул. „Славянска” 118, комбинираната сграда (клуб на пенсионера);

II – район, ул. „Георги Сава Раковски” 1 – нов клуб на пенсионера (сладкарница „Росна китка”);

II – район, ул. „Охрид” 11, НЧ „Иван Вазов” – малък салон

Община Мирково

265600001

сградата на ОУ „Георги Бенковски”, ет. 1

Община Пирдоп

 

Всички секции на територията на общината

Община Правец

263400002

Бивше Сити Юнивърсити – ляво крило, Тържествена зала, площад „Тодор Живков” 4.

Община Самоков

23 39 00 003

23 39 00 004

23 39 00 011

23 39 00 021

23 39 00 026

23 39 00 063

23 39 00 037

23 39 00 038

23 39 00 039

23 39 00 040

23 39 00 041

23 39 00 042

23 39 00 043

23 39 00 044

23 39 00 045

23 39 00 046

23 39 00 047

23 39 00 048

23 39 00 049

23 39 00 050

23 39 00 051

23 39 00 053

23 39 00 054

23 39 00 055

23 39 00 057

23 39 00 058

23 39 00 059

23 39 00 060

23 39 00 062

ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” , гр. Самоков;

ОУ „Христо Максимов”, гр. Самоков;

ПГ „Константин Фотинов”, гр. Самоков;

СОУ „Отец Паисий”, ул. „Булаир” 2, гр. Самоков;

МЕТ „Никола Вапцаров”, гр. Самоков;

Младежки дом, с. Драгушиново;

Комбинирана сграда, с. Шипочане;

Читалище, с. ново село;

Ритуална зала, с. Злокучане;

Кметство с. Горни Окол;

Комбинирана сграда, с. Долни Окол;

Комбинирана сграда, с. Широки дол;

Сградата на училището, с. Гуцал;

Сградата на училището, с. Ярлово;

Сградата на читалището, с. Ковачевци;

Бившата сграда на РПК, с. Поповяне;

Здравна служба, с. Алино;

Кметство с. Белчин;

сграда на читалището, с. Клисура;

Здравна служба, с. Рельово;

Сграда на училището, с. Райово;

Младежки дом, с. Продановци;

Сграда на читалището, с. Доспей;

Сграда на читалището, с. Говедарци;

Комбинирана сграда, с. Маджаре;

Търговска сграда, с. Мала църква;

Сграда на Читалището, с. Бели Искър;

сграда на читалището, с. Радуил;

Ритуален дом, с. Марица.

 

Община Своге

264300001

264300004

Народно читалище „Градище – 1907” гр. Своге, ет.1;

СУ „Иван Вазов” гр. Своге, ет. 1;

Община Сливница

264500008

264500012

Гр. Сливница, сграда на Общината

С. Алдомировци, Кметството

Община Чавдар

265700001

ОУ Св. Св. Кирил и Методи

Община Челопеч

265800001

265800002

Читалищен клуб

ОУ Св. Св. Кирил и Методи

 

28.10.2016

Съобщение

Районната избирателна комисия в Двадесет и шести район - София област публикува като приложение сканиран образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Образец на бюлетина

19.10.2016

График за обучение на СИК!

ВАЖНО!

Във връзка с Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за районните избирателни комисии (приети с Решение № 3766-ПВР/НР от 11 октомври 2016 г. на ЦИК) и чл. 71, ал.1.т.3 от ИК, РИК 26 информира всички общини в София област, че обученията на секционните избирателни комисии ще се проведат на:

24.10 (понеделник) от 14:00 - Правец

24.10 (понеделник) от 17:00- Етрополе

25.10 (вторник) от 14:00 - Сливница

25.10 (вторник) от 17:00 - Ботевград

27. 10 (четвъртък) от 11:00 - Ихтиман

27.10 (четвъртък) от 13:00 - Костенец

27. 10 (четвъртък) от 15:00 - Долна баня

27.10 (четвъртък) от 17:30 - Драгоман

28. 10 (петък) от 09:00 - Горна Малина

28. 10 (петък) от 11:00 - Мирково

28.10 (петък) от 14:00 - Копривщица

28.10 (петък) от 16:00 - Пирдоп и Антон (ще се проведе в гр. Пирдоп)

28.10 (петък) от 17:00 - Самоков

28.10 (петък) от 18:00 - Златица, Чавдар и Челопеч (ще се проведе в гр. Златица)

28.10 (петък) от 18:00 - Елин Пелин

29.10 (събота) от 09:30 - Костинброд

29.10 (събота) от 11:30 - Божурище

29.10 (събота) от 11:00 - Годеч

29.10 (събота) от 16:00 - Своге

 

 

 

 

 

05.10.2016

Информация относно разпределяне на членовете на РИК по общини

Във връзка с Решение № 5 – ПВР/НР от 19.09.2016 г. ви информираме, че със същото са определени отговорници по общини за изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и национален референдум на 06.11.2016г., както следва:

Самоков, Костенец и Долна баня - Явор Саздов и Наделина Джупанова ;

Правец и Етрополе - Екатерина Клечкова-Димитрова;

Ботевград и Костинброд - Димитър Димитров;

Елин Пелин - Теодора Салагьорова;

Горна Малина и Мирково - Стилиян Димитров;

Пирдоп, Копривщица и Антон - Лазарина Бонева;

Златица, Чавдар и Челопеч - Светозар Стоянов;

Ихтиман - Иво Тодоров;

Сливница и Драгоман - Лора Ангелова;

Своге - Пламен Петров;

Божурище - Елеонора Николова;

Годеч - Десислава Иванова.

 

24.09.2016

Съобщение

Районна избирателна комисия – Софийска област съобщава, че ще проведе
свое заседание на 25 септември 2016 година (неделя) от 15 часа при
следния дневен ред:
1.      Маркиране и съставяне на протокол за маркирането на печатите на
26-ти РИК – Софийска област;
2.      Разпределение на местата в ръководствата и местата за членове в
секционните избирателни комисии в 26 район София-област  за провеждане
на изборите за ПВП и НР, насрочени на 6 ноември 2016 г., за общините:
Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Елин
Пелин, Етрополе, Златица, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково,
Пирдоп, Сливница, Чавдар, Челопеч;
3.      Приемане на инструкциите относно механизма за обработване на лични
данни и защитата им от незаконни форми на обработване;
4.      Решение за разпределение на местата в ръководствата и местата за
членове в секционните избирателни комисии в 26 район София-област  за
провеждане на изборите за ПВП и НР, насрочени на 6 ноември 2016 г. в
случаите при които се получават равни остатъци между партиите и
коалициите, след привеждането на жребий за общините: Драгоман,
Ихтиман, Правец, Самоков и Своге;
5.      Избор на работна група за приемане, обработка, разглеждане и
произнасяне по жалби и сигнали съобразно решение №3526 на ЦИК от
16.09.2016 г.;
6.      Избор на работна комисия от трима души и двама резервни членове за
установяване на обстоятелствата по жалби и сигнали на място.

24.09.2016

Съобщение

Районна избирателна комисия – Софийска област Ви информира, че на 25
септември 2016 година (неделя) от 16 часа ще бъде теглен жребий за
разпределението на един редови член, респективно член на
ръководствата, на секционните избирателни комисии поради равни
остатъци за ПП АТАКА и коалиция Алтернатива за българско възраждане за
следните общини: Драгоман, Ихтиман, Правец, Самоков и Своге. Жребият
ще се проведе на адрес: гр.София, бул.Витоша №6, сграда на Областна
администрация на Софийска област, ет.2, ст.213. За жребият
своевременно са уведомени и поканени представителите на двете
политически сили.

24.09.2016

Съобщение

Районна избирателна комисия – Софийска област съобщава, че заседанията
на комисията се провеждат на адрес: гр.София, бул.Витоша №6, сграда на
Областна администрация на Софийска област, ет.2, ст.213.
Работно време на комисията: 09:30 часа до 17:00 часа, с изключение на
времето определено за провеждане на заседания.

Календар

Решения

 • № 204-ПВР / 21.11.2016

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 160 – ПВР/НР от 09.11.2016год. относно определяне на технически сътрудници за подпомагане на работата на РИК 26 за произвеждане на втори тур за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 13 ноември 2016 г.

 • № 203 - ПВР / 13.11.2016

  относно: Произнасяне по сигнал, получен по телефона за член на СИК 46, в с. Поповяне, на територията на община Самоков, чието име фигурира и в списъка на упълномощените представители на партии, коалиции и инициативни комитети.

 • № 202 - ПВР / 13.11.2016

  относно: Произнасяне по преписка № 338 р.- 11956/2016 г. на РУ – Самоков, заведена в РИК 26 под №477 от 13 ноември 2016 г.

всички решения