Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 203 - ПВР
София Област, 13.11.2016

ОТНОСНО: Произнасяне по сигнал, получен по телефона за член на СИК 46, в с. Поповяне, на територията на община Самоков, чието име фигурира и в списъка на упълномощените представители на партии, коалиции и инициативни комитети.

 

           В Районна избирателна комисия 26 район – София област беше получен сигнал по телефона, в който се прави оплакване, че лицето Лазар Петров Щъркелов, упражнява длъжността член на СИК 46 в с. Поповяне, община Самоков, като в същото време е вписан в списъка на упълномощените представители на инициативен комитет , представляван от Стефан Ламбов Данаилов.

           След извършената служебна проверка от РИК беше констатирано, че въпросното лице, действително е упълномощен представител на инициативен комитет , представляван от Стефан Ламбов Данаилов, по пълномощно №183 от 31.10.2016 г.

           В същото време с Решение № 109 от 04.11.2016 г.на РИК 26 Лазар Петров Щъркелов е назначен като член в СИК 46, в с.Поповяне, на територията на община Самоков.

           Предвид на установеното, РИК 26, счита, обективно е невъзможно изпълнението на двете задължения на лицето в неговите две качества по едно и също време, като в този случай за нормалното протичане на изборния ден е целесъобразно по-късното назначение да остане.

           Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1, т.4 и т.20 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – 26 район София-област, 

РЕШИ:

  1. ОТПИСВА лицето Лазар Петров Щъркелов от списъка на упълномощените представители на инициативен комитет, представляван от Стефан Ламбов Данаилов, с пълномощно №183 от 31.10.2016 г.

Настоящето решение да се обяви на интернет страницата на РИК-26, София област и на таблото на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия, в тридневен срок по реда на чл.73 от ИК. 

Председател: Явор Йорданов Саздов

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 13.11.2016 в 20:06 часа

Календар

Решения

  • № 204-ПВР / 21.11.2016

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 160 – ПВР/НР от 09.11.2016год. относно определяне на технически сътрудници за подпомагане на работата на РИК 26 за произвеждане на втори тур за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 13 ноември 2016 г.

  • № 203 - ПВР / 13.11.2016

    относно: Произнасяне по сигнал, получен по телефона за член на СИК 46, в с. Поповяне, на територията на община Самоков, чието име фигурира и в списъка на упълномощените представители на партии, коалиции и инициативни комитети.

  • № 202 - ПВР / 13.11.2016

    относно: Произнасяне по преписка № 338 р.- 11956/2016 г. на РУ – Самоков, заведена в РИК 26 под №477 от 13 ноември 2016 г.

всички решения